we współpracy z

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i pliki cookie

LBC France działa jako Administrator danych osobowych w celu wykonywania danych statystycznych za pośrednictwem plików cookie zapisanych na niniejszej stronie (dalej zwanej „Stroną”).

W związku z tym LBC France zamierza wyraźnie i przejrzyście poinformować użytkowników o sposobie wykorzystywania plików cookie podczas przeglądania Strony.

I - Czym jest plik cookie?

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym urządzenia (komputera, tabletu, telefonu komórkowego) za pośrednictwem przeglądarki i podczas korzystania z serwisu online.
Słowo „pliki cookie” w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie odnosi się do wszystkich znaczników i innych podobnych technologii, które mogą być używane w naszej witrynie internetowej i naszych aplikacjach.
Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, ułatwiają natomiast odszukanie Twoich preferencji, wstępne wypełnianie określonych pól i dostosowywanie zawartości naszych usług.
Tylko Ty decydujesz, czy chcesz zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu i możesz łatwo sprawdzić rejestrację plików cookie. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie i ich kontroli znajdują się w rubryce „Twoje wybory dotyczące plików cookie”.

II - Pliki cookie zapisywane przez LBC France i sposób ich wykorzystywania

LBC France umieszcza na Stronie wyłącznie analityczne pliki cookie.

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam lepsze poznanie Strony i doskonalenie jej przeglądania przez użytkowników poprzez opracowywanie statystyk oraz ilości odwiedzin i użycia (odwiedzane rubryki i treści, przebieg itp.).

III - Odbiorcy danych

Zbierane dane są dostępne dla firmy LBC France działającej jako administrator danych osobowych i dla naszych usługodawców działających jako podwykonawcy, którzy przyczyniają się technicznie do realizacji celów określonych powyżej (usługi hostingu).

W przypadku odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełnienia formularza kontaktowego dane kontaktowe są przesyłane odpowiedniemu podmiotowi będącemu administratorem danych osobowych, który umieścił ogłoszenie lub formularz.

IV - Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej Strony jest spółka LBC France, zarejestrowana w rejestrze RCS w Paris pod numerem SIREN 521 724 336, z siedzibą pod adresem 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, reprezentowana przez Mrs Amandine de Souza, będącego jej dyrektorem generalnym.

V - Czas przechowywania

Okres ważności analitycznych plików cookie wynosi 13 miesięcy.

Aby poznać okres przechowywania danych kontaktowych zbieranych w przypadku odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie, prosimy o zapytanie danego podmiotu, klikając tutaj.

VI - Twoje prawa

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mają Państwo następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych zbieranych przez LBC France na Stronie za pośrednictwem analitycznych plików cookie:

  • Dostęp: jest to prawo do uzyskania potwierdzenia, że ​​Twoje dane są przetwarzane, a jeśli tak, do dostępu do tych danych;
  • Korekta: to prawo do uzyskania, tak szybko, jak to możliwe, że Twoje niedokładne dane zostaną poprawione, a twoje niekompletne dane zostaną uzupełnione;
  • Kasowanie/usunięcie: to prawo do uzyskania, tak szybko jak to możliwe, usunięcia danych, bez uszczerbku dla obowiązków lub zachowania koniecznego okresu przechowywania;
  • Ograniczenie: to prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania, gdy sprzeciwiasz się mu, gdy kwestionujesz dokładność swoich danych, gdy uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub kiedy jest Ci to potrzebne do stwierdzenia, wykonywania lub obrony Twoich praw przed sądem;
  • Sprzeciw: to prawo do sprzeciwienia się w dowolnym momencie przetwarzaniu Twoich danych przez LBC France, z wyjątkiem uzasadnionych i niepodważalnych powodów LBC France. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów związanych z przesyłaniem materiałów marketingowych;
  • Przenoszenie: to prawo do otrzymywania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym maszynowo i interoperacyjnym formacie i przesyłanie go do innego kontrolera bez doznawania z naszej strony jakichkolwiek przeszkód;
  • Masz prawo nie podporządkowywać się decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a wywołującej skutki prawne, które Cię dotyczą lub mają na Ciebie wpływ, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka decyzja jest prawnie dozwolona i konieczna do zawarcia lub wykonania umowy;
  • Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego;
  • Masz prawo wydać instrukcje dotyczące losów Twoich danych osobowych w przypadku Twojej śmierci.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, a w szczególności z prawa do sprzeciwu, usunięcia, sprostowania i dostępu, prosimy o kontakt, klikając tutaj.

Aby skorzystać z praw dotyczących sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy o zapoznanie się z punktem „Twój wybór dotyczący plików cookie”.

Aby skorzystać z praw dotyczących danych osobowych zbieranych podczas odpowiedzi na ogłoszenie lub wypełniania formularza kontaktowego na Stronie, prosimy o kontakt z danym podmiotem, klikając tutaj.

VII - Inspektor ochrony danych

Adevinta France, której LBC France jest jedną ze spółek zależnych, wyznaczyła inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com lub drogą pocztową pod adresem: Adevinta France, inspektor ochrony danych, 24 rue des Jeûneurs – 75002 Paryż.

VIII - Bezpieczeństwo Twoich danych

Chronimy Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka. Nasze zabezpieczenia obejmują zapory sieciowe, fizyczną kontrolę dostępu w naszych centrach danych oraz kontrolę zezwoleń na dostęp do informacji.

IX - Twoje wybory dotyczące plików cookie

Po pierwszym dostępie do naszej strony/aplikacji lub kiedy musimy ponownie poprosić Cię o udzielenie zgody (ponieważ zmienił się sposób wykorzystywania przez nas plików cookie lub Twój wybór jest starszy niż 6 miesięcy) pojawia się pasek z opisem sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie.

Ustawienia przeglądarki

W dowolnym momencie przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były zapisywane na urządzeniu końcowym (opt-in) lub aby były odrzucane (opt-out). Niektóre przeglądarki umożliwiają określanie zasad zarządzania plikami cookie dla każdej strony oddzielnie.

Jeśli chodzi o zarządzanie plikami cookie, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest ona opisana w menu pomocy przeglądarki. Jego lektura pozwoli Ci dowiedzieć się, w jaki sposób można modyfikować swoje ustawienia:

X - Inne przydatne zasoby

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i możliwym zakresie wyboru w tym obszarze, skorzystaj z poniższych zasobów:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków dotyczących plików cookie umieszczonych na Stronie zachęcamy do kontaktu z użyciem tego linku.